Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Fleringe

I Fleringe finns två kända byggnader med agtak, vilka båda finns på Hau gård.

Tyvärr har inget av dem agtak idag eftersom det ersattes med takspån i slutet av 1940-talet. Takspånet nylades i början av 2000-talet.

Detta är också intressant i ett byggnadshistoriskt perspektiv eftersom det visar hur de flesta av uthusen var täckta kring 1900.

Byggnaden är från 1800-talsts början och är den största kvarvarande byggnad på Gotland som haft agtäckning.

Gavlarnas vindögon är ett ålderdomligt byggnadselement.

Den södra flygeln, som är uppförd vid 1700-talet slut har också haft agtäckning.