Kontakt

Vårdcentralen Hemse

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag - fredag klockan 06.30 - 15.30.
Telefon: 0498-20 46 50 (återuppringningstjänst).
Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177.
Vid akuta tillstånd ring 112.

Avbokning
Telefon: 0498 - 20 46 50
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter
E-post: vc-hemse@gotland.se
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Reception: Fakturafrågor 0498 - 20 46 79

Beställning av journalkopior
1177 Vårdguiden/Mina vårdkontakter

Besöksadress:
Hagagatan 30
623 51  Hemse
Karta

Postadress:
Hemse Vårdcentral
Region Gotland
621 81  VISBY

Ann Hovland Tånneryd
Verksamhetschef

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samtalsbehandlare

Psykisk ohälsa är vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Ibland kan man behöva professionellt stöd och behandling för att må bättre och för att klara sin vardag.

Vi erbjuder vi direktkontakt via knappval "psykisk ohälsa".
Du blir uppringd av en kurator eller psykolog för rådgivning.
Telefon 0498 - 20 46 50, knappval 3

 

På vårdcentralen har vi  ett så kallat psykosocialt team som består av:

 • Läkare
 • Kurator
 • Psykolog (med KBT-terapi)
 • Arbetsterapeut
 • Fysioterpeut
 • Reabkoordinator

Teamet arbetar med att bedöma, vägleda eller behandla personer som söker för psykosocial problematik som till exempel:

 • Depression och nedstämdhet
 • Ångestproblematik
 • Stress- och utmattningsrelaterad ohälsa
 • Kris och svåra händelser
 • Smärta

De behandlingsmetoder vi erbjuder är:

 • Medicinsk behandling av depression och ångest
 • Ångestshantering i grupp
 • Sömnskola i grupp
 • Arbetsterapeutiska program; individuellt och i grupp, exempelvis vardagskunskap, kognitivt stöd,  vardagsrevidering, aktivitetsbalans, arbetsminneträning med mera
 • Arbetsterapeutiska hjälpmedel
 • Fysioterapi; bedömning och behandling, individuellt och i grupp exempelvis basal kroppskännedom och kognition med mera
 • Kortare samtalsserier med KBT-behandling för avgränsade problem
 • Rådgivande och/eller stödjande samtal
 • Sorg- och krissamtal vid svåra händelser
 • Rehabiliteringskoordinatorsamtal samt samverkan med arbetsgivare och andra myndigheter för rehabplanering av återgång i sysselsättning
   

Du kan boka tid till våra samtalsbehandlare:

 • via telefon på tidsbokning 0498-204650
 • via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vid vissa specifika frågor och tillstånd ska du kontakta berörd enhet på en gång, se kontaktuppgifter nedan:


För akut livshotande psykisk ohälsa:
Vuxenpsykiatriska kliniken, jourmottagningen: 0498 26 80 05

För frågor gällande praktiska problem med familj, försörjning eller hemsituation:
Socialtjänsten: Receptionen: 0498 26 88 19, Socialjouren: 0498 26 91 45

För frågor om våld eller hot i nära relationer:
Familjefridsteamet: 0498 26 33 13 eller 0498 26 34 01
Kvinnojouren Amanda (Gotland): 0730 49 29 01
Kvinnofridslinjen: 020 50 50 50

För frågor angående alkohol, droger eller andra missbruk eller beroendetillstånd:
Alkohol- och drogrådgivningen: Reception: 0498 26 89 58
Mini-Maria (för ungdomar) 0498 20 46 00. Epost: minimaria@gotland.se

För frågor rörande parsamtal eller familjerådgivning:
Familjerådgivningen:  0770-33 06 16. E-post: info@familjeradgivningen.com

För samtal om existentiella frågor och/eller övrigt stödsamtal:
Sjukhuskyrkan: 0498 26 89 52
Jourhavande präst: 112