Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alskog: Prästgården 1:6 Skola

Skolbyggnaden uppfördes av Alskog kommun som en traditionell gotländsk kalkstensbyggnad med parstugeplan.

Fasaden är putsad och sadeltaket är har täckt med lertegel.

Fastigheten ligger ett hundratal meter öster om Alskogs kyrka.

Tomten är ganska högt belägen och sluttar mot söder. Längs med vägen står en rad av lövträd och bakom skolbyggnaden ett antal tallar.

Skolan lades ner 1994 då barnen flyttade till den nya skolan i Garda.

Byggnaden används nu som samlingslokal.