Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Alskog

Vid inventeringen 1931 fanns fem bevarade men nedlagda kalkugnar i Alskog.

 

Den största ligger på gränsen till Ardre med en volym på 50 kubikmeter. Den ligger speciellt som en rund ursvarvning i klinten.