Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Alskog

I Alskog kvarnar funnits på 18 platser.

Intressant är att samtliga skattade kvarnar år 1807 var vattenkvarnar.

I slutet av 1800-talet hade dock de flesta vattenkvarnarna lagts ner och ersatts med sex väderkvarnar.

Vid inventeringen 1972 fanns fyra stolpkvarnar av trä kvar – alla var i dåligt skick.