2003-03-17, §§ 61-87

Utskrivet från: http://www.gotland.se/8181
Kommunfullmäktige 2003-03-17
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl 13.00-18.45

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2003-03-24

Datum för anslags nedtagande: 2003-04-15