Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Mån-Tors, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Låneregler och lånekort

Fackbibliotekets böcker är avsedda för anställda inom sjukvården på Gotland samt studerande inom medicin, vård och relaterade ämnen. Kontakta biblioteket för att bli registrerad som låntagare.

Lånetiden är fyra veckor med möjlighet till förlängning.

Vi tillämpar inga avgifter. Om biblioteket inte får tillbaka utlånat material kan låntagaren bli ersättningsskyldig.

Vid fjärrlån gäller de regler som meddelas av utlånande bibliotek.

 

Lånekort

 

Personal anställda av HSF använder samma lånekort som på övriga folkbibliotek. Du behöver dock se till att du är registrerad i kategorin Vårdpersonal för att kunna låna och reservera fackbibliotekets böcker.

Reservera böcker

 

Låntagare är välkomna att reservera böcker för hämtning på biblioteket. Att välja annat ställe för avhämtning kan tyvärr inte medges. Kontakta biblioteket, så skickar vi böckerna till dig med internpost.

Återlämning

 

Låntagare ansvarar för att boken kommer tillbaka till biblioteket. Övriga bibliotek på Gotland har inte ansvar för fackbibliotekets böcker. Att återlämna på annan plats avrådes därför bestämt. Använd internposten om återbesök på biblioteket inte är praktiskt.