Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Servicemätning av telefoni och e-post

Servicemätningen som görs varje höst är en del i den större undersökningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Syftet med denna undersökning är att se vår egen utveckling när det gäller tillgänglighet, bemötande och service. Resultatet går att jämföra med andra kommuners resultat. Mätningen ger ett antal bilder av servicen och beskriver vad som händer när medborgare söker kontakt med regionen i olika ärenden. 

Resultaten för 2020 visar att andelen som får svar på sin fråga inom 60 sekunder har förbättrats marginellt liksom andelen som får svar på e-post inom en dag.  Kvaliteten på informationen som ges samt bemötandet har förbättrats.

Tiden för att svara på e-post inom ett dygn har minskat något och i snitt ligger nu svarstiden på 6 timmar. 

Nu pågår ett arbete med att analysera resultatet och att identifiera förbättringsområden både i kundtjänstrådet och på förvaltningarna.

 

Samtliga resultat för KKiK hittar du här.