Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Hejnum Bygdegård

Bygdegården uppfördes 1957 som samlingslokal. Det är byggt som en tidig anpassning till en regional gotländsk arkitektur.