Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Mån-Tors, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tjänster

Informationssökning

Fackbiblioteket bistår med alla former av informationssökning. Det går bra att boka tid med bibliotekarien.

Fackbiblioteket erbjuder undervisning i medicinsk informationssökning och anpassar sig alltefter behov.

Fjärrlån och artikelbeställning

Fackbiblioteket har möjlighet att fjärrlåna från de flesta universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Vi har möjlighet att beställa kopior på de flesta referenser som inte ingår i det egna beståndet.

Vi strävar efter att hålla servicen avgiftsfri men kan inte garantera det.

Studieplatser

På fackbiblioteket finns två datorer med utskriftsmöjlighet. Konferensrummet Pärlan bokas genom Outlook.

Inloggning hemifrån

Kontakta biblioteket för inloggning till resurser via proxy. Detta gäller även privata vårdföretag och organisationer som arbetar på uppdrag av Region Gotland.