Kontakt

Medicinska fackbiblioteket
Visby lasarett
621 84 Visby
Tel: 0498-268051
fackbibliotek@gotland.se

Personal med passerkort har tillgång till lokalen alla tider.

Personal finns tillgänglig Mån-Tors, 8-12

Övriga tider går bra att boka genom att kontakta biblioteket via e-post eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbud

Nedan presenteras fackbibliotekets utbud översiktligt. Besök vår interna sida för samlad överblick och åtkomst till fulltext.

Litteratur

Fackbiblioteket har ett brett utbud av litteratur inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen.

Tidskrifter

  • Dagens medicin
  • Läkartidningen
  • Övrigt

Databaser

Fackbiblioteket abonnerar på ett antal kvalificerade databaser inom medicin och relaterade ämnen. Bland annat:

  • Cinahl
  • Psycinfo
  • Pubmed
  • UpToDate

E-tidskrifter

Fackbiblioteket prenumererar på ett stort antal vetenskapliga tidskrifter i fulltext, inom medicin, vårdvetenskap samt relaterade ämnen.

E-böcker och övriga informationskällor

Fackbiblioteket tillgängliggör ett antal e-böcker samt särskilda informationskällor inom medicin, relaterad rättspraxis och myndighetsinformation, samt akademia.