Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Vallstena

I Vallstena har två kalkugnar identifierats, ingen var dock i bruk 1942.

En kalkugn ligger vid Uppegårds. Den är delvis byggd med ”gråsten”.

Den lades ner 1733, startades upp igen och togs slutligen ur bruk cirka 1890.