Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildsten Vallstena

På kyrkbacken står en kopia av den vackra bildstenen från Vallstenarum som förvaras på Gotlands fornsal.

Ytterligare en bildsten finns från Vallstena. Original av bildsten finns i nedersta trappsteget vid altaret i kyrkan där ett rutat segel kan anas.