Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Grinds, Medebys och Uppgarde

Tre gårdar uppdelade på parter som bildar en sammanhängande bebyggelsemiljö, där den äldre bebyggelsen dominerar.

De enskilda byggnaderna är mer eller mindre förändrade.

Till Uppgarde 1:18 hör en välbevarad parstuga från 1850-talet med källare och brutet tak.