Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vallstena Norrgarde 1:30 och 1:33

Grannlag bestående av tre parter med manbyggningar av sten.

Bebyggelsen ligger på gränsen mellan hed och åker och har betydelse för landskapsbilden.

Den västra är en parstuga från 1850-talet. stugan har brutet tak och står på stenfot. Ekonomibyggnaderna är något yngre.

Som flygel står den äldre manbyggningen, ett inpanelat 1700-tals bulhus.

Norra partens manbyggnad och flygel stammar från 1890-talets smitt .

Södra parten har en stor parstuga på stenfot med brutet tegeltak och pulpetfrontespis från 1800-talet första hälft.

På gården framför bostadshuset vid Norrgarde 1:33 står Gotlands största och äldsta päronträd, cirka 4,5 meter i omkrets.