Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vallstena: Slumre 1:19

Grannlag bestående av två parter.

Parten i söder har en sen 1800-tals manbyggnad med två oregelbundet placerade flyglar.

Den norra flygeln är troligen byggd på resterna av ett äldre stenhus.