Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stora Bjärs 1:2, 1:10 och 1:16

Grannlag bestående av tre parter varav två ligger tätt intill varandra med manbyggnader från 1850-talet.

Dessa är identiska med brutna tak.

Till tredje parten hör en stor 1700-tals parstuga.

Byggnaderna är mer eller mindre förändrade.