Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Väskinde

Väskinde tillhör de ”kranssocknar” kring Visby som haft en relativt omfattande kalkproduktion med Visby som utskeppningshamn.

Här har den största produktionen skett under 1600- och 1700-talen. De flesta är därför kraftigt förfallna.

Vid stora Bläsungs finns en ugn som ägts samfällt av några gårdar. Den är drygt 3 meter hög och med kransen delvis i behåll.