Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarn: Väskinde

Väskinde tillhör den handfull socknar där det endast funnits en kvarn.

Kvarnen vid Skäggs är en hättkvarn i sten med en vackert format spetsig hätta.

På platsen har funnits kvarn sedan 1825.