Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornlämningar Väskinde

 Lilla Norrgårdes gamla gårdsplats

Gården är på 1600-talet en normalstor skattegård, kluven i 2 parter.

I anslutning till gårdsplanen, i dag synlig genom flera husgrunder, finns ett gravfält om 37 gravar.