Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Östergarn

Vid kalkugnsinventeringen 1931 fanns lämningar efter fem ugnsplatser i Östergarn.

Den äldsta (anlagd på 1600-talet) fanns vid Skags producerade kalk fram till cirka 1870.

Sista bränningen i Östergarn utfördes 1872 i ugnen vid Gutenviks. Den ugnen är den som är bäst bevarad idag.

Ugnen ovanför strandklinten söder om Skags hade haft sin utförselhamn i Sandviken medan de övriga produktionsplatserna skeppade från Katthammarsvik i Gammelgarn.