Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torkbastu Östergarn

På Katthammars 1:18 finns Gotlands största torkbastu.

Bastun  är sannolikt uppförd i början av 1800-talet.

Bastun - ett stenhus med brant tegelklätt sadeltak - är byggd för produktion för försäljning av lin, malt, säd mm.

Kött korv och fisk har rökts på stänger hängande från valvtaket.