Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Östergarn

I Östergarn finns två byggnader kvar som haft agtak.

På ladugården vid Filipuse 1:15 har man idag ett plåttak.

På Ingermanstorp på Bengts samfällighet ligger ett agtak. Anläggningen är från första hälften av 1800-talet och upprustad av hembygdsföreningen på 1980-talet.