Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Katthammarsvik S:51 K Fiskeläge

I Katthammarsvik har fiskeläget fungerat parallellt med med tillverkning och utskeppning av kalk, båtbyggeri och under 1900-talet med fiskerifabrik, rökeri och restaurang.

Det gamla fiskeläget med sexton bodar från tre århundraden utgör i dag en rest av denna verksamhet och är en viktig del i Katthammarsviks bebyggelsemiljö.