Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hallgårds 1:16, 1:18, 3:1, Bengts 1:29, Lilla

Öppen belägen gårdsmiljö ligger på hedmarken nedanför klintkanten.

Stor dominernade stenladugård, yngre manbyggnad med äldre bakbygge.