Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gammelgarn Gartarve 1:9, 1:25, 4:1 (Sysneudd)

En bebyggelsemiljö med fem parter där vägen leder mellan parterna.

Områdets bebyggelsestruktur är väl bevarad även om enskilda byggnaderna är något förändrade.