Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kyrkbyn Öja

Kyrkbyn i Öja omfattar kyrka och prästgård och ruin efter kastal från medeltiden samt skolbyggnad och en mindre gård uppförda på 1800-talet. Dessutom fyra villor från senare tider.
 

I början av 1700-talet låg 14 av Öjas 31 gårdar ut mot jordbruksområdet i söder vid Holmbyn. Nio gårdar låg på rad utefter landsvägen genom Burgsvik i Västerbyn.

Kyrkan och prästgården bildade ett separat litet kyrkligt sockencentrum vid den inre landsvägen med socknens största gård - Domerarve ungefär 500 meter norrut.

Kyrkbyns läge i socknens nordvästra del innebär ett ocentralt och därmed ovanligt geografiskt läge i förhållande till gårdarnas placering.

I kyrkbyn sker nybyggnader på prästgården och en skola med byggstart 1867 uppförs på samma sidan vägen som kyrkan.

Den mindre gården med dagens fastighetsbeteckning Roes 1:23 etableras också.

Kyrkbyn under 1900-talet.
Inte heller under 1900-talet har byggverksamheten varit omfattande i kyrkbyn.

Mittemot prästgården öster om landsvägen byggs en villa omkring 1920.

Utöver detta har några fastigheter utefter vägen mot Burgsvik bebyggts och på 1970-talet två villor på andra sidan landsvägen söder om skolbyggnaden.

Under 2000-talet inledning byggdes ett fritidshus söder om Roes.