Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sandsten: Öja

Längs Öjas västra kusten och en bit in i landet finns ett flertal stenbrott.

Stenindustrin har under lång tid varit en viktig inkomstkälla vid sidan av jordbruket.

Under tidig medeltid användes sandstenen som byggnadsmaterial i kyrkorna på Sudret. Då och senare har den också använts för husbyggen.

Slip- och brynstenstillverkning av sandsten har förekommit alltifrån förhistorisk tid.

Under slutet av 1800-talet och 1900- talets början stod tillverkningen på sin höjdpunkt.

Den största delen gick på export via utskeppningshamnen i Burgsvik.

År 1873 bildades i Burgsvik Gotlands Slipstensbolag.