Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Agtak Öja

Öja är, efter Fårö, den socken som har flest agtaksbyggnader å Gotland.

Av de tolv agtaken ligger de flesta på mindre lambgifter.

På ladugården vid Skoge på vägen mellan Skogetomt och Herrvik ligger en vacker ladugård från mitten av 1800-talet med ett brant sudergotländskt agtak.

Idag används byggnaden som förråd med ett mindre sommarrum för boende.