Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fyrar Öja

Fyrar Öja

År 1859 genomfördes undersökningar på Faludden, för anläggande av två fyrar. Med två fyrar ville man undvika sammanblandningen för de sjöfarande med Östergarns och Hoburgs fyrar.

Tiokantigt fyrtorn

Planerna ändrades dock 1867 och istället uppfördes ett tiokantigt, rödmålat fyrtorn av järn, cirka elva meter högt, med en tredje ordningens linsapparat och tillhörande lanternin.

Den ritades av A.T. Gellerstedt och tändes hösten 1867.

1873 Sattes två signalkanoner upp med lavetter, kanonplan och kruthus.

1885 byttes rovoljelampan mot en fotogenlampa.

1886 monterades  en ny backladdningskanon av Engströms konstruktion. Dessutom anlades en ny brunn.

1907 installerades luxljus och en intermittensapparat.

1914 byggdes ett nytt maskinhus där det följande år installerades en mistlur för komprimerad luft.

1940 ersattes mistsirenen med en tyfon.

Fyren, mistsignalstationen och bostäderna elektrifierades 1946 .

1965 automatiserades fyren, varefter fyrplatsen avbemannades. Fyren manövrerades istället från Hoburg.

KÄLLA: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0