Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Västerhejde kyrka

Västerhejde kyrka är uppförd av sten under medeltiden.

Planen består av långhus med absidkor och västtorn, samt sakristia på korets nordsida.

Kor och långhus byggdes vid 1200-talets början, medan tornet tillkom omkring mitten av 1200-talet.

Inga fönster finns på den norra sidan.

Två romanska rundbågsportaler finns bevarade, på långhusets syd- respektive nordsida.

Koret

Koret täcks av ett romerskt kryssvalv med horisontella hjässlinjer, medan ringkammarens dito har stigande hjässlinjer; absiden har ett hjälmvalv.

Karaktäristiskt torn och andra renoveringar

Kyrkan har genomgått en hel del förändringar genom åren, och triumfbågens elliptiska form samt långhusets plana gipsinnertak utgör resultat av dessa. Takstolarna är dock ursprungliga i kor och långhus.

Tornets karakteristiska trappgavelkrön är ett sentida inslag ritat av arkitekten Fredrik Wilhelm Scholander 1856.

Från 1800-talets mitt härstammar även kyrkans stora rundbågiga fönsteröppningar. I samband med detta  togs korportalen bort.

Sakristian är från 1884.

1936 genomgick kyrkan en restaurering under ledning av arkitekten Erik Fant.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998