Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Västerhejde

Sex av socknens gårdar har haft kvarnar på sina marker.

På Nygårds och Vibble startade verksamheten under 1600-talet med vattenkvarnar.

De första väderkvarnarna byggdes på Nygårds och Hallvards under 1700-talet.

Den yngsta kvarnen byggdes så Suderbys. Det är också den enda kvarvarande. Det är en relativt stor hättkvarn med ett kvarnhus av sten, som under andra hälften av 1900-talet använts som lambgift.