Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Likabehandling

Skolan har en skyldighet att förebygga och förhindra att elever som deltar i verksamheten utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Wisbygymnasiet har en likabehandlingsplan som revideras varje år i samverkan med elever och personal. Planen beskriver de rutiner som finns och åtgärder som görs för att främja lika rättigheter. Om någon anser sig ha blivit utsatt för diskriminering och/eller kränkande behandling har skolan skyldighet att utreda och att vidta de åtgärder som krävs för att det inte ska upprepas. 

Wisbygymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling