Kontakt

Upplysningar lämnas av:
Gunilla Fohlin, tfn: 0498-269353
Harriet Wiman, tfn: 0498-269232

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Färjeleden 2
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avfallskvarn

På Gotland är det inte tillåtet att använda köksavfallskvarn Det beror bland annat på risken för att det blir stopp i avloppsledningarna där det är liten lutning på ledningsnätet. Det är inte heller tillåtet med avfallskvarn om man har enskilt avlopp eftersom det ger högre belastning på avloppsanläggningen.

Förklaringar och kommentarer till bestämmelser finns bland annat här: