Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bildstenar Kräklingbo

Av fem funna relativt fragmentariska bitar av bildstenar från Kräklingbo finns fyra på Gotlands museum.

Den enda sten som finns i socknen är den som står norr om sakristian vid Kräklingbo kyrka.