Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Prästgården 1:1

Kräklingbo prästgård, belägen sydväst om kyrkan på en högplatå, omfattar fem byggnader (huvudbyggnad, flygel, garage, förråd, pumphus) från 1840-talet till cirka 1945.

Fastigheten utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö med betydelse för kyrkmiljön.