Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Källunge kyrkby

I mitten av 1700-talet låg kyrkan och prästgården med omgivande åkrar längs landsvägen.

Denna väg sammanband det större jordbruksområdet i socknens norra del med det i södra delen av socknen, där fyra av de 14 gårdarna fanns. 

Närmaste gård var Uggårds som ligger drygt 500 meter söder om kyrkan.