Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kalkugnar Linde

Vid en inventering 1931 hade Linde sju kända kalkugnar.

Tre av dessa fanns bevarade i mer eller mindre bra skick.

Den bäst bevarade var ligger nord ost om Autsarve med den undre delen mot en klintkant. 1931 var den dock helt övervuxen.