Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Linde

i början av 1800-talet fanns ett stort antal vattenkvarnar och väderkvarnar i Linde.

Trots detta fanns endast stolpkvarnen vid Myrung bevarad vid inventeringen 1972.

Samtliga sju vattenkvarnar lades ner under 1800-talet och ersattes av sex väderkvarnar.