Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linde kyrkby och bebyggelsens framväxt

I början av 1700-talet låg kyrkan och prästgården helt avskilt upp mot berget väster om ån. Ungefär hälften av socknens gårdar (fem stycken) låg samlade öster om vattnet och vägen.

I slutet av 1800-talet hade ytterligare en gård etablerat sig på kyrksidan.

Den ökande befolkningen var framförallt bosatt kring vägkorset in mot Amlings, där minst sex bostadshus fanns 1888.

Därefter sker en bebyggelseexpansion kring kyrkan.

Området mot norr på Duckarve exploateras tillsammans med en förtätning kring Amlingskorset.