Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linde: Salands 1:21

Stor gårdsmiljö med sockens största manbyggnad, 10 x 20 m byggd 1866.

Manbyggnaden ligger öppet ut mot åkrarna.

En allé leder fram till gården.