Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde: Hajdgårde 2:1, 2:2

Gård med två parter som ligger avsides i socknen på karg hedmark.

Manbyggnaden i sten från 1880-talet.

Den västra parten är minst förändrad med bevarade snickerier och veranda.

Ekonomibyggnaderna är förändrade med undantag av ett bulmagasin.