Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde Häglajvs 1:23, 2:1

Grannlag bestående av två parter.

Till västra parten hör en envånings parstuga från 1850-talet med två flyglar. Förändrade snickerier och en yngre ladugård och ett väl bevarat dass på gränsen mellan lill- och storgård.

Till östra parten hör en påbyggd 1700-tals parstuga med en flygel i två våningar.

Byggnaderna något förändrade.