Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde Krämplause 1:34

Manbyggnad tillhörande en stor skogsgård, belägen i ett småskaligt hedlandskap.

Byggnaden har en sexdelad plan liksom prästgården.

Byggnaden är något förändrad.