Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde: Tippsarve 1:13, 1:17

Grannlag bestående av tre parter som ligger i kuperad terräng med vägen slingrande mellan klinten och bebyggelse.

Huvuddelen av bebyggelsen från slutet av 1800-talet.