Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde: Simunde 1:42

Stor gårdsmiljö med många byggnader.

Manbyggnad från 1876 något förändrad.

Bulmagasin samt en förfallen smedja.