Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hejde: Löves 2:1

Tidsenlig gårdsmiljö från 1880-talet.

Hörnbyggnad som vänder sig ut mot vägen med rik snickarglädje.

Till gården hör ett tvåvånings trähus.