Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Det lantliga folkhemmet: Ganthem

Det moderna samhällets framväxt under 1900-talet har givit nya typer av boenden på landsbygden i form av villor för människor som inte är direkt involverade i lantbruksnäringen men också i nya byggnadskategorier kopplade till småindustri och en framväxande service som tex. post och telegraf.

I Ganthem kan vi räkna affären, skolan och hemvärnsgården till denna kategori – det lantliga folkhemmet. Idag återstår endast hembygdsföreningens lokal i den gamla hemvärnsgården.

Hemvärnsgården, Kumle 2:7, är sedan 1994 en samlingspunkt i socknen. Den då nybildade hembygdsföreningens vård ansvarar för fastigheten.

Den gamla hemvärnsgården brann ner 1988 och ersatts med den befintliga som ännu går under namnet ”hemvärnsgården”.

I fonden bakom byggnaden (bild ovan) syns det änge som sköts av hembygdsföreningen.