Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Enligt lag ska den som serverar alkoholdrycker vid enstaka tillfällen för slutet sällskap anmäla detta till den kommun där serveringen sker.

För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia).

Om du inte har eller kan använda e-legitimation kan du använda följande Word-blankett.