Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vamlingbo: Tume 1:6 Kapell

Kapellet som är byggt 1884, ligger nära vägen.

 

Observera: Denna fastighet finns inte upptagen i gällande Kulturminnesvårdsprogram för Gotland (1982).